Estaş Eksantrik San. Ve Tic. A.Ş. olarak politikamız;

Firmamızın ana amacı yüksek kalitede ve benzerlerinden üstün özellikte TS EN ISO 13485:2016 Standardına, (AB) 2017/745 Tıbbi Cihaz Tüzüğüne (93/42/EEC Tıbbi cihaz Direktifi Tam Kalite Güvence Sistemi 4 numaralı kısmı hariç ve AB 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun) olmak üzere ilgili uygunluk beyanına uygun olarak omurga üzerine ve vücut içerisine yerleştirilebilir tıbbi cihazlar üretmek, bu cihazlar için en iyi derecede hizmet vermek, müşterilerin ihtiyaçlarının ötesinde sunumlar yaparak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır.  Çalışmamızda ilgili mevzuat ve düzenlemelerin ön planda tutulmasını sağlamak bu amacın gerçekleştirilmesi için vazgeçilmezdir.

Üretimde ileri teknoloji kullanmak ve personelin verimli çalışmasını sağlayarak fiyatlarda müşteri lehine gelişmeler elde edip şirketimizin sektördeki üst sıralardaki yerini daha da üst sıralara taşımak düşüncesi ile hedefler oluşturup bu hedefler doğrultusunda çalışırız.

Çalışma ortamının, koşullarının ve kalite yönetim sistemimizin sürdürülmesi, iyileşmesi için çaba sarf etmek bu konuda tatmin olmadan daha iyi koşullar oluşturma çalışmalarının devamını sağlamak bunun için eğitime her konu için her şeyden fazla önem vermek temel prensibimizdir.

Kısa ve uzun vadeli akılcı ve dürüst politikalar uygulayarak ulusal ve uluslararası Estaş’ı ilgilendiren kalite yönetim sistemi konusunda gerekli yasal şartlara uyarak şirketimizin sektördeki iyi ismini ve geçmişini de dikkate alarak şirketin kararlı, ekonomik ve dinamik yapısını muhafaza etmek ve dışarıya şirketimiz adına verilen geniş güven duygusunu daha da arttırılacağını taahüd ederiz.

Firmamız imalat için gerekli olan yurt içinden veya yurt dışından tedarik edilen malların tedarikçileri konusunda da imalatta gösterdiği titizliği ilke edinmiştir. Firmamız daima kaliteli malı uygun fiyatla temin eden ve standartlara göre uygun çalışan tedarikçilerle iş yapmayı ve devamlı suretle daha kaliteli tedarikçi arama ilkesini politika olarak benimsemiştir. 

Sorumluluğumuz altında piyasaya sürdüğümüz tıbbi cihazlar için bütün üretim ve kalite süreçlerinde sürekli iyileştirme çalışmaları sürekli olarak devam ettirilecektir.

Yeni ve hızlı gelişen teknolojiye hızla ayak uydururken karlılıktan önce insan sağlığı ve memnuniyetine öncelik vermek suretiyle gelişmek ve yeni yatırımlar yapmak prensibimizdir. Piyasa içerisinde pozisyonumuzu korumak ve bu konudaki verimliliğimizi arttırmak sürekliliğimizi sağlayıp kuruluş amacımızı yıllık olarak gözden geçirilerek gerekli yatımlarımız sağlanacaktır.

Tıbbi Cihaz üretimi yapan ESTAŞ firması olarak kirliliğin önlenmesi için, mevcut ve yeni proses ile hammaddelerimizin çevresel etkileri göz önüne alınacak, en iyi mevcut teknolojiler uygulanacaktır.

Sahada çevresel etkileri azaltmak için üretim hedefleri çevresel etkileri göz önüne alınarak planlama yapılacaktır.

Tedarikçilerimizin çevresel politikaları; hammadde alırken göz önünde bulundurulacak ve geri kazanılmış veya geri kazanılabilir ürün kullanmaları teşvik edilecektir.

Tüm personelimiz sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaya layıktır felsefesinden hareketle, çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlayabilmek için işletmenin tamamında risk analiz çalışmaları yaparak riskleri en alt düzeye indirgemeyi, İSG uygulamaları ile ilgili sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmayı tüm çalışanların bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermeyi, personellerimizin öneri formlarımız ile görüş ve önerilerini almayı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına ve ilgili yasalara göre hareket etmeyi, işletme sınırlarımız içerisinde tedarikçi ve taşeronlarımızı da yukarıdaki esaslar çerçevesinde yönlendirmek temel iş sağlığı ve güveliği politikamızdır.

 

Vizyonumuz

Var olduğumuz her alanda yenilikçi çözüm ve ürünlerimizle teknolojik gelişmelerden faydalanan, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak pozitif katkı sağlayan, çalışanlarının görüşlerine önem vererek faaliyetlerinden elde ettiği başarılar ile hedeflerini yükselten öncü bir kurum olmayı sürdürmek.

Misyonumuz

Faaliyet gösterdiği her alanda insan sağlığına ve haklarına önem veren, teknolojik yenilikler ile sürekli gelişerek sektöründe Türkiye lideri ve global pazarda piyasaya yön veren kuruluş olmak.

Değerlerimiz

 1. Müşteriye saygı,
 2. Takım olmak,
 3. Kaliteyi öncelik olarak kabul etmek,
 4. Dürüstlük,
 5. İnsana saygı,
 6. Fırsat eşitliği,
 7. Çevre ve doğaya saygı,
 8. Toplumsal sorumluluk,
 9. Tedarikçiler ile iş ortaklığı,
 10. Kişisel sorumluluk almak,
 11. Açıklık, şeffaflık.

Kalite Politikamız                                                                                 

 1. En üst düzeyde müşteri memnuniyeti ve güveninin sağlanması,
 1. Kalite yönetim sisteminin, ürün kalitesinin ve proseslerin sürekli iyileştirilmesi,
 2. Uluslararası piyasa şartlarında rekabet edebilir ürünlerin üretilmesi,
 3. Yapılan her işin ilk seferinde ve sürekli olarak doğru yapılması,
 4. Tüm çalışanların sürekli eğitilmesi,
 5. Yasal şartlara, mevzuatlara ve müşteri şartlarına uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesidir.

                                                                                                                                                         GENEL MÜDÜR

                                                                                                                                                         Osman MAVUŞ